Välkommen

Vi bygger er vision

Från din nya altan till entreprenadprojekt för hela villaområden och avancerade specialprojekt inom glidformsgjutning. Vi är en byggentreprenör för små och stora visioner.

Entreprenad

Våra tjänster inom entreprenad kommer väl till pass för dig som fastighetsägare som söker en pålitlig partner vid uppförande av flerbostadshus, bostadsrättsföreningar eller kommersiella fastigheter. Vi arbetar både mot privata och offentliga aktörer och investerar även själva i denna typ av projekt. Med Clausen & Lovén lotsas du med trygg hand genom hela projektet, från idé till slutbesiktning. Vi tar ett helhetsgrepp om ditt projekt hela vägen från platsledning till yrkesarbetare. Genom detta kan vi säkerställa att ingenting faller mellan stolarna och att processen blir så trygg och smidig som möjligt för er som beställare. Vi koordinerar allt, och har väl inarbetade rutiner med våra underentreprenörer. Varje entreprenadprojekt är unikt, och vi kommer gärna med input i ett tidigt skede för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt.

Läs mer
Clausen & Lovén

Villor

Att bygga nytt hus är ett stort projekt. Har du inte gjort det tidigare kommer du att inse att det är mycket att hålla reda på.För att inte tala om alla beslut som ska tas under resans gång. Med Clausen & Lovén lotsas du med trygg hand genom helaprojektet, från idé till slutbesiktning. Vi arbetar med villor av alla möjliga slag, från lösverkeshus och montering av modulhus tillavancerade lyxvillor med komplexa kundanpassade lösningar. Vi har inga begränsningar i villatyp utan arbetar exempelvis medmurade stenhus likväl som trähus eller hus med gjuten betongstomme. Vi investerar även själva i markområden där vi haruppfört hela villakvarter. Vi arbetar med en hög nivå av kvalitet och finish, med målsättningen att överträffa kundensförväntningar på slutprodukten. Varje gång.

Våra tjänster

Infra/Betongprojekt

Inom affärsområdet infra/betong erbjuder Clausen & Lovén en stor bredd av tjänster. Vi är ca 100 personer som jobbar med infrastrukturella lösningar som broar, tråg, tunnlar och liknande. Dessutom är vi specialiserade inom avancerade glidformgjutningar för höga byggnader eller djupa schakt där byggbranschens största aktörer anlitat oss vid flertalet tillfällen. Det är ett gott betyg på vår kunskap. Vi hjälper dig som beställare med en helhetslösning för att ro ditt infra/betongprojekt i hamn. Det gör vi genom att leverera en hel organisation bestående av blockchef, platschef, projektingenjör, arbetsledare och duktiga yrkesarbetare. Vi har stor erfarenhet och ett gott renommé, och vill påstå att nyckeln till framgång är ett tätt samarbete från planering till slutdokumentation där vi tillsammans tar ert betongprojekt i mål. Många av våra vanliga byggprojekt involverar betong, och eftersom vi gärna tar helhetsansvar erbjuder vi också dessa tjänster. Vi erbjuder allt från platsgjutna pooler till fundament, plattor och specialanpassade lösningar. Vår stora erfarenhet gör oss till ett bra bollplank, så tveka inte att kontakta oss.

Läs mer
Byggservice - Clausen & Lovén

Byggservice

Vår avdelning för byggservice utför alla sorters tjänster inom köks- och badrumsrenovering, tillbyggnad och ombyggnation. Vi lägger in nytt golv, byter tak eller bygger en ny trall och fixar stort som smått. Det du behöver ha hjälp med, helt enkelt. Där vi inte har egna yrkesarbetare kan vi agera samordnare och hålla ihop planering och styrning av underentreprenörer. Inom byggservice arbetar vi både mot privatpersoner, företag och fastighetsägare.

Nästan alla våra kunder inom byggservice kommer via referenser och rekommendationer. Vi ser det som ett kvitto på att vi levererar kvalitet i både produkt och utförande.

Läs mer